ייצור סולארי של מבני ציבור בזמן אמת 436 kW
צריכת זמן אמת של המבנים המשתתפים בתכנית 2,012 kW
חיסכון בחשמל מספטמבר 2017 400,050 kWh
גזי חממה שנחסכו מספטמבר 2017 256,032 Kg
ייצור סולארי של מוסדות ציבור בכפר סבא מינואר 2017 1,400,721 kWh
מספר הנורות שניתן להדליק ל-24 שעות ביממה באמצעות החשמל שנחסך 277,813
חיסכון כספי מספטמבר 2017 200,025 ש"ח
שווה ערך למספר העצים שהיה צריך לגדל במשך 10 שנים 1,164